نوشته‌ها

قدم

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
قدم به قدم زیبا بود برای من رویا بود بدونش دلم تنها بو…

سرد

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
در این شب سرد در این دنیای عجیب در این بحث ها در این هیاهو …

دل من

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
تو در دل من جای داری در جای جای دلم تو در ذهن من خانه داری در تک …

یخبندان

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
دستانم یخ زد پاهایم بی حس سرمای بدیست درختان خشک هوایش یخبندان مثل تو مثل عشق…

قدم

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
صدای قدم هایت چه زیبا بود من را مست میکرد انگار رو برویت بو…

تو

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
چشمهایم را بستی زبانم را بریدی دلم را شکاندی پایم را لنگاندی …

عاشق

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
عاشق بارانم عاشق خیابان عاشق جاده ای که شلوغ است عاشق شب عا…

واقعیت

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
به معنای واقعی خسته ام به معنای واقعی زندانی در بسته ام به معنای…

تند

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
تندی میکنی با من چرا تنها میروی بی من کجا خسته ام از این د…

غم تو

/
/نویسنده:
مجتبی شهنی
غم دارم غمگینم بد دیدم بدبینم وجودت وجودم را دیوانه کرد تا پا…