نوشته‌ها

گاهی اوقات

/
/نویسنده:
علی احمدی
گاهی اوقات دل از کُلِّ جهان می گیرد پیشِ چشمت همه خاطره ها می میرد گر …