شما با تایید و ارسال این فرم به سایت توافق نامه زیر را تایید کرده اید:
  1. سایت شعر  آزاد دارای شرایط استفاده و سیاست کاری خاص خود می باشد که ضروری است پیش از ثبت نام مطالعه بفرمائید و درصورت پذیرش ثبت نام و از سایت استفاده کنید.
  2.  هرگونه مسئولیت شرعی، قانونی، مدنی و... اطلاعات ارسالی به عهده نویسنده آن می باشد و سایت شعرنو مسئولیتی در رابطه با آن ندارد.
  3. هرگونه سرقت ادبی و ورود شعر و مطالب دیگران به نام خود یا فرد دیگری در سایت ممنوع بوده و مسئولیت آن با نویسنده می باشد و سایت در رابطه با آن ندارد.
  4.  اطلاعات، تصاویر، شعرها و مطالب ارسالی باید در چهارچوب شرع مقدس اسلام و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. 5. هرگونه مباحث سیاسی در سایت ممنوع است.
  5.  توهین به افراد، گروه ها، قومیت ها و... در هر شکل و قالبی ممنوع است.
  6.  سایت مجاز به رد یا قبول یک یا تمام مطالب و خواسته های کاربران بدون هیچ گونه توضیحی می باشد لیکن حتی المقدور توضیحات مناسب ارائه خواهد شد.
  7.  اگر یکی یا همه بندهای فوق و شرایط استفاده و سیاست کاری سایت را قبول ندارید، مجاز به ثبت نام و استفاده از سایت نمی باشید.