همه مطالب این دسته:

نیم نگاهی به شعر پیغمبر زیبای من از علی سلطان نژاد

/
/نویسنده:
شعر آزاد
پیغمبر زیباے من‌!   دࢪ جواب دلبری‌هایم، شرو؏ ناز …

در شعر کجا هستیم و ما چه کرده ایم؟

/
/نویسنده:
شعر آزاد
با برداشت اشتباه شاعران و ادبا از نو بودن شعر نیما آغازی بر …