همه مطالب این دسته:

من به تو نگفته ام که

/
/نویسنده:
شعر آزاد
من به تو نکفته ام که سرم در طلب شور و نوا از لب و از کام ت…

فروردین

/
/نویسنده:
شعر آزاد
فرودین آمد ندا از اردی و خرداد ، داد باغ و بستان را نمود آرام جان آباد،…

ژن برتر

/
/نویسنده:
شعر آزاد
تو که جیبت همیشه پرپول است در چراغ تو جادوی غول است همسرت …

تورا دوست دارم و دیگر همین

/
/نویسنده:
شعر آزاد
تورادوست دارم برای غمت سکوتِ سراسر پر از رفتنت   تور…

انتظار

/
/نویسنده:
شعر آزاد
ای غروب غریب ستاره آتش سینه ی پاره پاره در کدامین سپیده نش…