همه مطالب این دسته:

معاهده 1+1

/
/نویسنده:
شعر آزاد
  مثل ایرانی که هست درگیر برجام ویَن حال و روزم را ب…

راز دل

/
/نویسنده:
شعر آزاد
چه خوش است راز دل را به طبیب گفته باشی / که سخن نگفته باشی و غمت گر…

دست کشیدن

/
/نویسنده:
شعر آزاد
غرق یک بوسه طولانی مثل کف رو تنِ یخیده دریا لا به لای …

جای خالی تو

/
/نویسنده:
شعر آزاد
عـقرب ,عـقرب , ثانیه بر ثانیه, در جــانِ من دیــدم از ساعت, همیـشه …

ایران متمدن

/
/نویسنده:
شعر آزاد
بدانید ای مردمان جهان که ایران بودمهد آزادگان همه مردمانش نکو منظرن…