همه مطالب این دسته:

نگارینا به صحرا رو که صحرا حله می‌پوشد

/
/نویسنده:
شعر آزاد
نگارینا به صحرا رو که صحرا حله می‌پوشد ز شادی ارغوان با گل شراب وصل می‌نو…

قصیده

/
/نویسنده:
شعر آزاد
دل‌های ما قرارگه درد کرده‌اند دار القرار بر دل ما سرد کرده‌اندا…

عشاق بجز یار سر انداز نخواهند

/
/نویسنده:
شعر آزاد
عشاق بجز یار سر انداز نخواهند خوبان بجز از عاشق جان‌باز نخواهند …

بانگ آمد از قنینه کباد بر خرابی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
بانگ آمد از قنینه کباد بر خرابی دریاب کار عشرت گر مرد کار آبی …