همه مطالب این دسته:

حسن تو نهایت جمالست

/
/نویسنده:
شعر آزاد
حسن تو نهایت جمالست لطف تو بغایت کمالستبا زلف تو هر که را …

آن رفت که میل دل من سوی شما بود

/
/نویسنده:
شعر آزاد
آن رفت که میل دل من سوی شما بود شب تا بسحر خوابگهم کوی شما …

نگارینا به صحرا رو که صحرا حله می‌پوشد

/
/نویسنده:
شعر آزاد
نگارینا به صحرا رو که صحرا حله می‌پوشد ز شادی ارغوان با گل شراب وصل می‌نو…

قصیده

/
/نویسنده:
شعر آزاد
دل‌های ما قرارگه درد کرده‌اند دار القرار بر دل ما سرد کرده‌اندا…

عشاق بجز یار سر انداز نخواهند

/
/نویسنده:
شعر آزاد
عشاق بجز یار سر انداز نخواهند خوبان بجز از عاشق جان‌باز نخواهند …

بانگ آمد از قنینه کباد بر خرابی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
بانگ آمد از قنینه کباد بر خرابی دریاب کار عشرت گر مرد کار آبی …

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

/
/نویسنده:
شعر آزاد
صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن …

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

/
/نویسنده:
شعر آزاد
سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌ک…

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

/
/نویسنده:
شعر آزاد
دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد چون بشد دلبر و با یار وفادار چه …

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

/
/نویسنده:
شعر آزاد
دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد …

ای نور چشم من سخنی هست گوش کن

/
/نویسنده:
شعر آزاد
ای نور چشم من سخنی هست گوش کن چون ساغرت پر است بنوشان و نوش …

ظاهر شدن عشق ابسال بر سلامان

/
/نویسنده:
شعر آزاد
چون سلامان را شد اسباب جمال از بلاغت جمع، در حد کمال،سرو نازش ناز…

صفت چوگان باختن سلامان

/
/نویسنده:
شعر آزاد
صبحدم چون شاه این نیلی تتق بارگی راندی به میدان افقشه سلام…

در صفت کمانداری و تیراندازی وی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
از کمانداران خاص اندر زمان خواستی ناکرده زه چاچی کمانبی مدد آ…

در صفت جود و سخا و بذل و عطای وی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
بود در جود و سخا دریا کفی ملکش از بحر عطا دریا کفیپر شدی ا…

تاثیر حیلت‌های ابسال در سلامان

/
/نویسنده:
شعر آزاد
چون سلامان با همه حلم و وقار کرد در وی عشوه‌ی ابسال کار،د…

نا آزموده

/
/نویسنده:
شعر آزاد
قاضی بغداد، شد بیمار سخت از عدالتخانه بیرون برد رختهفته‌ها در دام تب…

نا اهل

/
/نویسنده:
شعر آزاد
نوگلی، روزی ز شورستان دمید خار، آن گل دید و رو در هم کشید…

مور و مار

/
/نویسنده:
شعر آزاد
با مور گفت مار، سحرگه بمرغزار کاز ضعف و بیخودی، تو چنین خردی…

مناظره

/
/نویسنده:
شعر آزاد
شنیده‌اید میان دو قطره خون چه گذشت گه مناظره، یک روز بر سر گذرییکی ب…

معمار نادان

/
/نویسنده:
شعر آزاد
دید موری طاسک لغزنده‌ای از سر تحقیر، زد لبخنده‌ایکاین ره از بیرون ه…

قصیده

/
/نویسنده:
شعر آزاد
بتا تا زار چون تو دلبرستم بتن عود و بسینه مجمرستماگر جز مهر…

قسمت سوم (صفحه 1)

/
/نویسنده:
شعر آزاد
الهی دل بلا بی دل بلا بی گنه چشمان کره دل مبتلا بیاگر چشمان …

قسمت دوم (صفحه 1)

/
/نویسنده:
شعر آزاد
هزاران غم بدل اندوته دیرم هزار آتش بجان افروته دیرمبیک …

قسمت اول (صفحه 1)

/
/نویسنده:
شعر آزاد
خوشا آنانکه الله یارشان بی بحمد و قل هو الله کارشان بیخوش…

غزل

/
/نویسنده:
شعر آزاد
دلا در عشق تو صد دفترستم که صد دفتر ز کونین ازبرستممنم آن بلبل…

یار ار نمی‌کند به حدیث تو گوش باز

/
/نویسنده:
شعر آزاد
یار ار نمی‌کند به حدیث تو گوش باز عیبی نباشد، ای دل مسکین، بکوش بازچو…

وله نورالله قبره

/
/نویسنده:
شعر آزاد
عمر گذشت، ای دل شکسته، چه داری؟ چاره‌ی کاری نمی‌کنی، به چه کاری؟روز بی…

عمر به پایان رسید، راه به پایان نرفت

/
/نویسنده:
شعر آزاد
عمر به پایان رسید، راه به پایان نرفت کانچه مرا گفته‌اند دل ز پی آن نرفتتن چو…

چندان نظر تمام، که دل نقش او گرفت

/
/نویسنده:
شعر آزاد
چندان نظر تمام، که دل نقش او گرفت از وی نظر بدوز چو دل را فرو گر…