همه مطالب این دسته:

در پیش کومه ام

/
/نویسنده:
شعر آزاد
در پیش کومه ام در صحنه ی تمشک بیخود ببسته است مهتاب بی طراوت.…

کک کی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
دیری ست نعره می کشد از بیشه ی خموش "کک کی" که مانده گم. از چشم …

سیولیشه

/
/نویسنده:
شعر آزاد
تی تیک تی تیک در این کران ساحل و به نیمه شب نک می زند "سیول…

برف

/
/نویسنده:
شعر آزاد
زردها بی خود قرمز نشده اند قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیو…

بر سر قایقش

/
/نویسنده:
شعر آزاد
بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان دائماً میزند از رنج سفر بر سر دریا فری…