همه مطالب این دسته:

هدیه

/
/نویسنده:
شعر آزاد
ودیعه ایست سکوت گزیده خاموشان سخاوتیست سرشکت دمی که می خندی چو پلک می…

در قحط سال

/
/نویسنده:
شعر آزاد
گفتم نگاه کن گفتم سوال کن گفتم بجنگ گفتم هر آنچه که باید و شاید گفت ای…