همه مطالب این دسته:

دو راهی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
پیوسته تردیدی می گذاردت بر سر دوراهی کجا باید ر…

هدیه

/
/نویسنده:
شعر آزاد
ودیعه ایست سکوت گزیده خاموشان سخاوتیست سرشکت دمی که می خندی چو پلک می…

در پیش کومه ام

/
/نویسنده:
شعر آزاد
در پیش کومه ام در صحنه ی تمشک بیخود ببسته است مهتاب بی طراوت.…

كسی نیست ، با خودم حرف می زنم

/
/نویسنده:
شعر آزاد
كجا می روی ؟ با تو هستم ای رانده حتی از آینه ای خسته حتی از خو…

کک کی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
دیری ست نعره می کشد از بیشه ی خموش "کک کی" که مانده گم. از چشم …

سیولیشه

/
/نویسنده:
شعر آزاد
تی تیک تی تیک در این کران ساحل و به نیمه شب نک می زند "سیول…

برف

/
/نویسنده:
شعر آزاد
زردها بی خود قرمز نشده اند قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیو…

بر سر قایقش

/
/نویسنده:
شعر آزاد
بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان دائماً میزند از رنج سفر بر سر دریا فری…

گریز

/
/نویسنده:
شعر آزاد
از هم گریختیم و آن نازنین پیاله دلخواه را دریغ بر خاک ریختیم جان من…

سنگواره

/
/نویسنده:
شعر آزاد
این ساکت صبور که چون شمع سر کرده در کنار غم خویش با این شب در…

پردگی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
جنگل سرسبز در حریق خزان سوخت خیره بر او چشم خون گرفته خورشید…

بوسه

/
/نویسنده:
شعر آزاد
گفتمش شیرین ترین آواز چیست ؟ چشم غمکینش به رویم خیره ماند …

کافه نادری

/
/نویسنده:
شعر آزاد
توی کافه نادری کنج همون میز بلوط دو تا صندلی لهستانی هنوز منتظر…

کلاغ

/
/نویسنده:
شعر آزاد
يه کلاغ رو نوک ديوار داره قارقار مي کنه با صداي قارقارش ده رو …

صدای آبی من

/
/نویسنده:
شعر آزاد
نه اهل روزگارم نه همنشین سایه بزن به سیم آواز تا آخر گلایه …

دروغای قشنگ

/
/نویسنده:
شعر آزاد
گفتی باید بنویسم که شب قصه قشنگه رو سر ثانیه هامون یه حریر رنگ …

بی بی بی نام غزل

/
/نویسنده:
شعر آزاد
اینجا نمون که موندنت تیر خلاص این صداس اینجانمون که موندنت …

در قحط سال

/
/نویسنده:
شعر آزاد
گفتم نگاه کن گفتم سوال کن گفتم بجنگ گفتم هر آنچه که باید و شاید گفت ای…

هر کجا

/
/نویسنده:
شعر آزاد
در پایان همه با هم برابرند مو رنگ دیگری نمی شناسد به جز سپ…

شعور شب

/
/نویسنده:
شعر آزاد
هر بار که رازی گره در گره در شعور منور شب به ناگاه گشوده …

برکه

/
/نویسنده:
شعر آزاد
عکس ماه افتاده در برکه عکس دو کودک نیز ماه مال آنهاست شاید …

بالهای پرواز

/
/نویسنده:
شعر آزاد
پرواز پرندگان در آبی آسمان هر کجا چشمانم را کودکانه به دنبال می کشد و ر…

مردی در انتظار خویش

/
/نویسنده:
شعر آزاد
به روی شاخساران ، میوه ی گنجشک ها رویید شفق در آب باران ری…

گهواره ای در تیرگی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
فانوس ماه صبح ، درآویخت از درخت ناگاه ، باد سخت فانوس را شکست قلب…

رویا

/
/نویسنده:
شعر آزاد
از آسمان ، ستاره ی اشکی نمی چکد زین غم ، نهال های جوان پای در …

چشمه

/
/نویسنده:
شعر آزاد
از آسمان ، ستاره ی اشکی نمی چکد زین غم ، نهال های جوان پای در …

برگ و باد

/
/نویسنده:
شعر آزاد
چراغ شب تار من بودی ای زن دریغا که دیگر چراغی ندارم مرا یاد…

نگین عشق

/
/نویسنده:
شعر آزاد
نصیحتی کنمت ای پسر مسلمان باش به هر کجا که روی رو به سوی یزدان …

گرگ خوی

/
/نویسنده:
شعر آزاد
تو ای دزد بغدادی گرگ خوی گروهی زن خسته جان را مکش به ایلام…

زلف نگونسار

/
/نویسنده:
شعر آزاد
ترش منشین خریداری نداری چه می نازی که بازار نداری تو را بخت ن…