وارد شده توسط شیرین بنیادیان

هجوم استخوان ها

از هجوم استخوان ها با سینه ای شکافته از سکوت درانتهای تنهایی این عصر هبوط صدای چک چک ،چکه های باران است و چکاوک مطرود چکه چکه یادت داغ و خونی ز چشم می ریزد روح سرگشته برمی خیزد باز زتیزی شکافته خون مرده جناق سینه ام خیال کردی بره مانده دلساده نمی‌دانی چه بد […]

از دور

همیشه از دور دیدیم تورا من و باد و اشکهای رقصانم همیشه از دور دیدیم تورا من و کاجی که پشت آن پنهانم قدری نزدیک تر بیا بس است نشکند حباب ایمانم! #شیرین بنیادیان #نفس🍃🍃🍃

بعد تو

بعداز تو…….. نه پنجره ای ماند نه خنک نسیمی برای تنگی نفسم، نه نور ماهی که اتاق سوت و کورم را درشام نبودت روشن کند، بغض پوچی به گلو نزدیک است بعدازتو…….. بالشم هرشب خیس از گریه و دنیای سردم تاریک تاریک  است! شیرین بنیادیان🎑

عشق یعنی دردت به جونم

عشق یعنی دردت به جونم💖 عشق یعنی،چشات شده زندونم💖 عشق یعنی صدات مقدسه شده اذونم💖 عشق یعنی تو خوب باشی بسه💖 بی خیال که من ویرون ویرونم💖 عشق یعنی باشی آرومم💖 یه نفس که دور بشی💖 شیرین نیستم که…. مجنون مجنونم💖 عشق یعنی تو بخند💖 تا من شعر نگات رو بخونم💖 شیرین بنیادیان🎑

آمدم نبودی

آمدم نبودی در زدم نشنیدی یا در وا ننمودی؟ آمدم نبودی خواب بودی یا خود رابه خواب زده بودی؟ آمدم نَبودی… اسلحه پر می کردی یا سنگر گرفته بودی؟ آمدم نبودی… هیچ وقت خانه نَبودی همه گفتند خیلی وقتست کسی اینجا نیست دلم خالی شد! نمی دانم رفته بودی؟ مرده بودی؟ من به فدای ناز […]

کاش میشد

کاش میشد….. کاش میشد به جای اینکه ترا درک کنم  روزی تو و  مشکلات را مثل سیگار،ترک کنم! کاش میشد به جای اینکه ترا درک کنم لبخند تو و خاطرات را، بااشکها ترکنم کاش میشد به جای اینکه ترا درک کنم هر روز از خدا آرزوی مرگ کنم کاش میشد…… شیرین بنیادیان

من ….

نا رفیق از نبودم شاد شو بی من از نو،بانگاه تازه ای آغاز شو بردلم تو زده ای زخمی گران با رقیبان،نانجیبان ای رفیق نارفیقم توبروهم راز شو ساز مرگم می نوازی،آفرین بعد مرگم،مست و رقصان می بریزو می بنوشو از حصار عشق نابم تو برو، آزاد شو شیرین بنیادیان