وارد شده توسط masoud smaeili

چه روزگاری عجیبی ست

چه روزگاری ست! دردهایم یکی دوتا نیست ، طعنه میخورم از زبان، میشکنم از تفکر، فرو میروم در ژرفاترین اندیشه های پوچ. چه روزگاری ست! خیابان آغوش می گشاید تا از اندوه هم بکاهد، فصل ها به دورم می رقصند تا استرابم را فروکش کنند. آسمان تمام قدم زدن هایم را همراهی میکند. ولی من […]

من شهر هزار دردم

من شهر هزار دردم خمپاره ام در دل خاک اما خنثی رودم بی آنکه آبی را حس کرده باشم زجه های بی مقصد پله های بی انتها کفش،کفش های بی پاه آری من را بخوان ، اواره ام زیر دو پلک آسمان سردرگمم  در سایه های ابر ها بی آنکه بخوانم بی آنکه بدانم بی […]

بغض یخی

باران حس غریبی دارد نمی‌بارد ،دلتنگ است شاید! کجای آسمان شانه خالی کرده ای؟ کجا نشانیت را گم کرده ای؟ که من هر روز رو به خورشید تورا می‌خوانم تورا صدا میکنم و تورا می خواهم چه احساس درهم گره خورده ای ! #مسعوداسماعیلی

جنگ نابرابر…

‍ نیست روزنه ای تا از آن نور را سلامی کنم و امیدی نمیباشد تا پشتِ سنگره اندوه را شکوفه ای بکارم. من به تمامی خودم نیستم جسمی که فرمان آتش بس را خطا میپندارد، و گلوله ها پس از دیگری در من زخم می زاید، صبح بدونِ خورشید زادگاه من است کُنیَتِم پارسی است […]

جنگ نابرابر

‍ نیست روزنه ای تا از آن نور را سلامی کنم و امیدی نمیباشد تا پشتِ سنگره اندوه را شکوفه ای بکارم. من به تمامی خودم نیستم جسمی که فرمان آتش بس را خطا میپندارد، و گلوله ها پس از دیگری در من زخم می زاید، صبح بدونِ خورشید زادگاه من است کُنیَتِم پارسی است […]

آفتاب را بوسه بایدش…

در دستانم ماه را گرفته ام و با چشمانم سیاهی شب را می چلانم تا از روزنه های ظلمت، آفتاب را ، به جهان تاریکم بریزم آنگاه که نفسی نیست. انجا که بوسه ممنوع و امید جنگ عاشقانه نمی باشد با صدای هولناک تنهای بر می خیزم و سینه ام را به قلب آینه می […]

غزل

نیستی و عجب حال تاسف باری خسته ام من از این فصل های تکراری از غمت هر بار حس جنون میگیرم درد من نیست در هیچ قوطی عطاری خوب من با کی کجا رفتی تو باز،که به تنگ آمده ام از این شب بیداری کاش بشود لحظه ای برگردی و باز ببینی که دارم خنده […]

ریشه ی من درد میکند

من عکس هزاران دردم که گوش هایم را در کوچه ها پینه کردم پاهایم را به ریشه های هر درخت برادر خواندم و تنم را پشت قاب هر عکس میخ کرده ام از استخوان هایم درد بیرون می ریزد و نام دیگر من در شناسنامه اندوه است #مسعوداسماعیلی

من هنوز میبینم رخت سیاه را به تن کلاغ ها

من هنوز میبینم رخت سیاه را به تن کلاغ ها و صدای هولناک خش خش برگ های پاییزی را زیر قدم های کفش ها بگو کجا رفته ای که جهانم وحشت زده‌ی یک خمیازه خیابان است و از هم همه‌ و هجوم قار قار کلاغ آسمان پشت کوه ها پنهان است و اینَک من، لای […]

سپید

بر آنم که آه شوم در دریایی که انتهایش به آسمان میرسد بر آنم موجی شوم که از ساحل آرام سال هاست دور و جدا مانده است من قایقی میخواهم تا آنطرف آسمان ها انجا که سلول های بدون آدمیت سایه سبز درختان را هرس میکند. آه، که اگر مرا اینگونه بخوانی بر آنم که […]

سپید

در من زنی فریاد میزد به واژه ها‌ی که سطر اول روزنامه ها را شلوغ کرده اند و داس میکشد به موهایش تا از زنانگی خویش عطسه های بی حباب را بترکاند و میرقصد روی بخار شیشه ها تا زخم دیرینه اش را التیام بخشد این روزها اینگونه ام دیواری که با استقامت بیگانه است […]