وارد شده توسط علی اصغر چلبیانی بجنوردی

علی اصغر چلبیانی بجنوردی

اهل بجنوردم  در هجو شعر اهل کاشانم…سهراب سپهری اهل بجنوردم .. روزگارم بد است و… روزهایم بدتر… شب ها خواب به چشمانم نمی آید… روزها در خوابم.. شب ها که پای بساط می نشینم… فراموش میکنم… گاهی… که من هم یک انسانم… فراموش میکنم گاهی.. که زن و فرزندی هم دارم… فراموش میکنم گاهی… که […]