وارد شده توسط fateme mostafaei

fatemeh mostafaei

هر روز که بیدار میشوم، با خودم میگویم نکند امروز وقت رفتنت با‌شد؟ نکند قرار است که بی تو بودن را تمرین کنم؟ نکند قرار است که بعد از این از پشت پنچره ی غریبه ها صدای روح بخش خنده هایت را بشنوم و چه تلخ است اینهمه دغدغه،و دست و پا زدن بین بودنها […]

fatemeh mostafaei

وقت جدایی به من گفت خوبه که ما به هم وابسته نشدیم گفتم آره من که نباشم برای تو مهم نیست، تو هم نباشی برای من مهم نیست فقط یه کم نگرانت میشم، خیلی دلتنگت میشم و خیلی زیاد میمیرم

فصل رفتن

کاش پاییز فقط فصل آمدن بود، فصل رسیدن کاش پاییز فقط کاممان را شیرین میکرد با انار و زالکش اما سالهاست که پاییز فصل رفتنهای بی هواست، تنها شدنهای یکدفعه ای و دل کندنهای بی امان که امانمان را میبرد سالهاست که پاییز فقط فصل رفتن است 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁