وارد شده توسط علی احمدی

خود کرده

خود کرده از آبرو ریزی مگو ، ای نازنینم ، ای نگار رسوا شدن در راه تو ، باشد برایم افتخار بدنامی و آوارگی ، باشد نشانی عشق را من در نگاه اوّلت ، دادم ز کف صبر و قرار از درگهت رانی مرا ، یا دم به دم خوانی مرا از عشق گویی یا […]

گاهی اوقات

گاهی اوقات دل از کُلِّ جهان می گیرد پیشِ چشمت همه خاطره ها می میرد گر چنین حال و هوایی یَقِه ات کرد بدان عاشقی ،،،،،، از همه آمار تو را می گیرد گاهی اوقات رَهِ سینه کُنَد گم نَفَست عشق بی معنی و بیزار شوی از هَوَست حِسّ و حالی اگر اینگونه سُراغت آمد […]

میوه ممنوعه

میوه ممنوعه اَز عشق تو من سیرم اصرار مکن دیگر دریای جفای خویش انکار مکن دیگر نیرنگ تو بخشیدم با اینکه دلم خون است این خفته دلِ خون را بیدار مکن دیگر هر چند زِ هجر تو می سوزم و می سازم لکن به وصال خویش وادار مکن دیگر چون میوه ممنوعه عشق تو حرامم […]

افسونگر

افسونگر گر تو افسونگر شوی ، یک عمر افسون می شوم باعث رسوایی لیلی و مجنون می شوم نسخه و ذکر و دعا لازم نباشد چون که من با طلسمِ بوسه ات هر دم دگرگون می شوم اشکم همچون آب و، جارو سازم از مژگانِ چشم زیرِ رقصِ پای تو، آهنگِ موزون می شوم در […]

بغض مهتاب

این اثر الهام گرفته از شعر زنده یاد فریدون مشیری سروده شده به سبب جبران مافات برای عزیزی که بر گردنم حق بسیار دارد بغض مهتاب بی تو، مهتاب نه از کوچه گذشتم ، نه زِ راه . همه تن زخم شدم ، بی تو ذلیل و گمراه . شوق دیدار تو حسرت شده در […]

وداع عاشق

وداع عاشق بر مزارم جای حلوا جام می قسمت کنید دوستان زینهار کز این ماجرا غفلت کنید روزگارم با عزا و ماتم و حسرت گذشت پیکرم را با نوای نی کمی رحمت کنید دور گردانید از جسمم همی بُرد و کفن میهمان کردگارم بر تنم خلعت کنید جملگی مدیون من باشید،،بعد از مرگ من سوگواری […]

مهر صدارت

مُهر صدارت………….. گر بگویند که عشق تو شرارت باشد بوسه چیدن ز لَبَت عین رذالت باشد خیره گشتن به دو چشمان پُر از آتش تو به زمین و به زمان همچو اِهانت باشد وضع گردد چو دگر بار ، هوای تو کنم حاصلش ،رنج وغم و درد ومرارت باشد هر زمانی و مکانی ز تو […]

می بوسمت

می بوسمت می بوسمت به گونه ای که زمین جابجا شود جوری که حقِّ شرابِ لبانت اَدا شود فریادِ خُفته در سکوتِ جهان، صدا شود تا عاقبت عشق به خودش مُبتلا شود به قصاصِ قتلِ هزاران حسِّ عاشقی عقلِ جفا پیشه به پایِ عشق ، فنا شود می بوسمت که لاله بِروید به گونه ات […]