عمید صادقی نسب

<span;><span;>عمید صادقی‌نسب</span;></span;>

<span;>عمید صادقی‌نسب، ( تهران </span;><span;>۱۰ </span;><span;>اردی‌بهشت </span;><span;>۱۳۵۴- </span;><span;>تهران </span;><span;>۶ </span;><span;>اسفند </span;><span;>۱۳۹۶ </span;><span;>ش)؛ شاعر، آهنگساز، خواننده، روزنامه‌نگار، خوشنویس  و نویسنده ایرانی. از سال </span;><span;>۱۳۶۹ </span;><span;>تحصیل موسیقی را در تهران شروع کرد. از سال </span;><span;>۱۳۷۲ </span;><span;>شعرهای او در نشریات ایران منتشر شد و از سال </span;><span;>۱۳۷۵ </span;><span;>داستان‌هایش</span;><span;><span;>.</span;></span;>
<span;>او در رشته موسیقی تحصیل کرده بود و از سال </span;><span;>۱۳۷۲ </span;><span;>شعرهایش در نشریات منتشر می‌شد. او با روزنامه‌های ایران، ستاره صبح، صبح امروز، پیام آزادی، صدای عدالت، و صدای ملت همکاری داشت. مدتی نیز در سال </span;><span;>۱۳۸۵ </span;><span;>دبیر نشریه کلک بود. همچنین از سال </span;><span;>۸۱ </span;><span;>تا </span;><span;>۸۶ </span;><span;>با رادیو و تلویزیون همکاری داشت. سال </span;><span;>۸۷ </span;><span;>نیز سه کتاب به نشر افراز داد که غیرمجاز اعلام شد و چاپ نکردند؛ او هم دیگر پیگیری نکرد. آلبوم موسیقی او نیز «شنیدن سکوت» نام داشت که در سال </span;><span;>۹۲ </span;><span;>منتشر شد</span;><span;><span;>.</span;></span;>
<span;>از جمله جوایز و افتخارات او می‌توان به: جایزه شعر عصر پنح‌شنبه برای شعرهای کتاب کاکتوس روبان‌زده  در سال </span;><span;>۱۳۷۹ </span;><span;>و به انتخاب منوچهر آتشی؛ نامزدی دریافت جایزه شعر امروز ایران برای کتابِ کاکتوس روبان‌زده در سال </span;><span;>۱۳۷۹ </span;><span;>و نامزدی دریافت جایزه شعر امروز ایران برای  کتاب چنگیز زنده است هنوز در سال </span;><span;>۱۳۸۱ </span;><span;>اشاره کرد.</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>از فعالیت‌های مهم صادقی نسب در زمینۀ موسیقی، جز تدریس، آهنگسازی و تنظیم می‌توان به انتشار آلبوم “شنیدن سکوت” در سال </span;><span;>۱۳۹۰ </span;><span;>با آهنگسازی و خوانندگی روی اشعار خودش اشاره کرد</span;><span;><span;>.</span;></span;>

<span;>آثار</span;><span;><span;>:</span;></span;>
<span;> – خودم را از چشم تو می‌بینم (مجموعه شعر- نشر حمیدا، </span;><span;>۱۳۷۷)</span;><span;><span;>؛</span;></span;>
<span;>- کاکتوس روبان‌زده (مجموعه شعر- نشر حمیدا، </span;><span;>۱۳۷۹)</span;><span;><span;>؛</span;></span;>
<span;>- چنگیز زنده است هنوز (مجموعه شعر- نشر نیم‌نگاه، </span;><span;>۱۳۸۱)</span;><span;><span;>؛</span;></span;>
<span;>- پیامبری نشسته بر کنده‌ی بلوط (مجموعه شعر- نشر آتنا، </span;><span;>۱۳۸۳)</span;><span;><span;>؛</span;></span;>
<span;>- قانون آرامش (مجموعه شعر- نشر شهاب ثاقب، </span;><span;>۱۳۸۶)</span;><span;><span;>؛</span;></span;>
<span;>- پرده‌ی گوش من از پنجره آویزان است (مجموعه شعر- نشر داستان، </span;><span;>۱۳۹۴)</span;><span;><span;>؛</span;></span;>
<span;>-شب سیاهپوست (مجموعه شعر ـ انتشارات هشت ، </span;><span;>۱۳۹۶ )</span;><span;><span;>.</span;></span;>

<span;>او در یکشنبه </span;><span;>۶ </span;><span;>اسفند </span;><span;>۱۳۹۶ </span;><span;>بر اثر نارسایی کلیه درگذشت.</span;><span;><span;> </span;></span;>

<span;>- نمونه اشعار</span;><span;><span;>:</span;></span;>
<span;>(۱</span;><span;><span;>)</span;></span;>
<span;>در این شعر</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>قرار است اتفاقی بیفتد</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>مثلن معشوقه‌ی شاعر</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>از بلندی بمیرد</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>کامیون</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>از روی مخاطب خجالت بکشد</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>تی ان تی بار بزند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>تویِ سیگار و</span;><span;><span;>ُ</span;></span;>
<span;>بکشد کنار و</span;><span;><span;>ُ</span;></span;>
<span;>جرعه جرعه سیانور بنوشد</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>با دو لولی در دها</span;><span;><span;>ن</span;></span;>
<span;>سقف را مغزی کند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;> معشوقه بخوابد رویِ ریل</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>رُتیل بزند به سرش</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>سراغِ شمس برود تا لنگرود</span;><span;><span;>ی</span;></span;>
<span;>که شهر نیست</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>نامِ شاعر است</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>و با سیمِ گیتار دا</span;><span;><span;>ر</span;></span;>
<span;> بزند خودش را به در وُ دیوا</span;><span;><span;>ر</span;></span;>
<span;>مخاطبی که باباچاهی بخواند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>از کبوتر چاهی</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;> می ترسد</span;><span;><span;> </span;>
<span;> از کابوس‌هایِ رویایی</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>پناه می‌برد به این شعر</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>دل می‌زند به دریا</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>دل می‌دهد به کوسه‌هایِ درید</span;><span;><span;>ه</span;></span;>
<span;>به مردههای رنگ پرید</span;><span;><span;>ه</span;></span;>
<span;>و معشوقه هم چنا</span;><span;><span;>ن</span;></span;>
<span;>رویِ ریل کشیده می‌شو</span;><span;><span;>د</span;></span;>
<span;>شاعر حواسش نیست</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>مخاطبی که این شعر را بخواند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>امشب می‌میرد</span;><span;><span;>.</span;></span;></span;>

<span;><span;> </span;>
<span;>(۲</span;><span;><span;>)</span;></span;>
<span;>خیلی از این مرد</span;><span;><span;>م</span;></span;>
<span;>چون علف</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;><span;>پای گیلاسِ آفرینش روییده‌اند</span;></span;>
<span;>و خداوند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>از خلق این خلایق متاسف است</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>دیروز عزاییل را دیدم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>با ھمان کیف پستچی مآبش</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>پر از قبض رِو</span;><span;><span;>ح</span;></span;>
<span;>و به سراغ مشترکین می‌رفت</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>مصرف عمر من بالا رفته است</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>خیلی زود نوبت من می‌شود</span;><span;><span;>.</span;></span;>
</span;>

<span;>(۳</span;><span;><span;>)</span;></span;>
<span;>دهانِ بازمانده‌ها بازمانده بو</span;><span;><span;>د</span;></span;>
<span;>عشق نفس نمی‌کشید</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>موج‌های خز</span;><span;><span;>ر</span;></span;>
<span;>تا ولنجک</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>می‌رسیدند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>فرشته‌ها</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>با گیتا</span;><span;><span;>ر</span;></span;>
<span;>پاپ راک رپ را</span;><span;><span;>ک</span;></span;>
<span;>رپ رپ راک را</span;><span;><span;>ک</span;></span;>
<span;>و کوب کوبِ طبل و</span;><span;><span;>ُ</span;></span;>
<span;>صدای فرشته‌ها</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>شبیه شُرشرِ آ</span;><span;><span;>ب</span;></span;>
<span;>وقتی</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>آفریقا جنوبِ تهرا<span;><span;>ن</span;></span;>
<span;>مرگ نفس می‌کشید</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>و دهان بازمانده‌ها بازمانده بو</span;><span;><span;>د</span;></span;>
</span;>

<span;>(۴</span;><span;><span;>)</span;></span;>
<span;>به فراخورِ حا</span;><span;><span;>ل</span;></span;>
<span;>حالم خراب وُ همین</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>بس نیست برای بریدنِ ر</span;><span;><span;>گ</span;></span;>
<span;>رگبرگ‌های من ا</span;><span;><span;>ز</span;></span;>
<span;>رگبارِ زیاد درد گرفته‌اند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>پاییز در من</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>تا بهارِ بعد رسید</span;><span;><span;>ه</span;></span;>
<span;>کسی کِی به دادم می‌رسد</span;><span;><span;>؟</span;></span;>
<span;>تو کجایی</span;><span;><span;>؟</span;></span;>
<span;>با مرده‌ام نمی‌شود عشق‌بازی کر</span;><span;><span;>د</span;></span;>
<span;>سرد می‌شود تنم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>کفنم از جنسِ جین باشد بهتر</span;><span;><span;> </span;>
<span;>وصیت‌نامه‌ام در کتابخانه‌های عمومی</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>خاک می‌خور</span;><span;><span;>د</span;></span;>
<span;>خون می‌چکد زمین از لوله‌یِ رگ‌هایم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;><span;>زمین قرمز می‌شود از من</span;></span;></span;>

<span;><span;>به کسی نگو</span;></span;>
<span;>دارم از جهنم فرار می‌کنم</span;><span;>.</span;>

<span;>(۵<span;><span;>)</span;></span;>
<span;>ساده اما قشنگ</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>آغاز کتاب اولم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>چه ترسی بَرم داشت</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>چه ترسی</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>وقتی نگاهت</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>معنای آغاز کتاب اولم بو</span;><span;><span;>د</span;></span;>
<span;>و این قد</span;><span;><span;>ر</span;></span;>
<span;>پتک لازم نیست</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>جمجمه‌ام طاقت این همه را ندار</span;><span;><span;>د</span;></span;>
<span;>من اصلا هیچ</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>به فکر دستان کوچکت باش</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>باور کن</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>من تو را برای یک روز و صد سال نمی‌خواهم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>برای همیشه می‌خواهمت</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>که آیینه بی قاب زود می‌شکند</span;><span;><span;>.</span;></span;>
</span;>

<span;>(۶</span;><span;><span;>)</span;></span;>
<span;>دست خط</span;><span;><span;> </span;>
<span;>کجای کاری</span;><span;><span;>؟</span;></span;>
<span;>این گلِ یخ نیست گل یخ زده است</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>بانو</span;><span;><span;>!</span;></span;>
<span;>دارم خودم را از چشم تو می‌بینم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>صورتی آب دید</span;><span;><span;>ه</span;></span;>
<span;>دستانی از آرنج خواب رفته</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>که خواب چیدن نارنج می‌بینند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>و یک بغل پر از تو</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>که برای نوشتن یک دوستت دارم بی‌ریا</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;><span;>از شوق در دستم قلم پا می‌شود.</span;></span;>
</span;>

<span;>(۷</span;><span;><span;>)</span;></span;>
<span;>بعد از این</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>منتظر هرکه باشم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>فکر می‌کنم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>تو باید بیایی</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>اما اگر می‌شد</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>به کودکی برگشت</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>تو هم می‌آمدی</span;><span;><span;> </span;></span;>

<span;>آن روز که رفتی</span;><span;><span;>،</span;></span;>
<span;>پشت سرت باران بارید</span;><span;><span;>.</span;></span;>

<span;>(۸</span;><span;><span;>)</span;></span;>
<span;>حیف شد</span;><span;><span;>!</span;></span;>
<span;>باران تو را خیس و پاره کر</span;><span;><span;>د</span;></span;>
<span;>ای کفش قرارهای عاشقانه‌ا</span;><span;><span;>م</span;></span;>
<span;>فکر می‌کنم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>سال هاست که خورشید</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>از عشق ماه می‌سوز</span;><span;><span;>د</span;></span;>
<span;>و بارا</span;><span;><span;>ن</span;></span;>
<span;>دلسوزی ابرهاست برای ا</span;><span;><span;>و</span;></span;>

<span;>باران عرق ریزانِ ابرهاست<span;><span;> </span;></span;>
<span;><span;>زمانی که سعی می‌کنند</span;></span;>
<span;>زمین را دور خورشید بچرخانند</span;><span;><span;> </span;></span;></span;>

<span;>محض خاطر آن همه دیرو</span;><span;><span;>ز</span;></span;>
<span;>نر</span;><span;><span;>و</span;></span;>
<span;>کمی تحمل کن</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>ببین قطره های باران</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>وقتی که از هم جدا می‌شوند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>چه زود می‌میرند</span;><span;><span;> </span;></span;>

<span;>این آسمان خجالت نمی‌کشد</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>با این همه سن و سا</span;><span;><span;>ل</span;></span;>
<span;>تا دلش می‌گیر</span;><span;><span;>د</span;></span;>
<span;>مثل بچه‌ها</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>می‌نشیند و های های گریه می‌کند</span;><span;><span;>.</span;></span;>

<span;>(۹</span;><span;><span;>)</span;></span;>
<span;>ستاره‌ھا را می‌بینم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>ھر شب</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>با این که دورند</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>و تورا در روز ھم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>نمی‌بینم</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>کاش ستاره بودی</span;><span;><span;>.</span;>
</span;>

<span;>جمع‌آوری</span;><span;><span;>:</span;></span;>
<span;>#لیلا_طیبی (رها)</span;>

<span;>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span;><span;><span;><span;>ـ</span;></span;></span;>
<span;>منبع:</span;><span;><span;> </span;></span;>
<span;>– وبلاگ ساده اما قشن<span;><span;>گ</span;>
<span;>- khabaronline.i</span;><span;><span;>r
<span;>– seemorgh.com/culture
<span;>– سایت های اینترنتی.</span;></span;></span;></span;></span;></span;>

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *