ارتباط با شعر آزاد :

دوستان عزیز انجمن شعر آزاد شما می توانید تمامی سوالات خود و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص این وبسایت و نحوه ارائه خدمات سایت از طریق ارتباط با شعر آزاد فرم روبه رو با ما به اشتراک بگزارید کارشناسان ما پس از بررسی موضوع مورد نظر شما با شما تماس خواهند گرفت و شما را در حل مشکل و یا انجام موضوع مورد نظرتان یاری خواهند کرد.